Werkwijze van de veiling in de loop van de jaren
Aanvankelijk werd gestart met een huis-aan-huis brief met daarbij een formulier waarop de Kudelstaartse bevolking kon aangeven welke goederen of diensten men voor de veiling beschikbaar wilde stellen. De verspreiding van de brieven met antwoordformulier werd gedaan door leden vanuit het Kudelstaartse verenigingsleven. Uiteraard was de mogelijkheid aanwezig om geld over te maken, waarvan dan goederen konden worden ingekocht om daarvan kavels te maken voor de veilavond. Ook het ophalen van de reacties vond door dezelfde doelgroep plaats. Deze procedure was erg omslachtig en arbeidsintensief. Ook werden goederen aangedragen die niet voor het vormen van een kavel in aanmerking kwamen. Sinds een aantal jaren worden de huis-aan-huis-brief verspreidt door de leden van de Bejaardensoos Kudelstaart en kan de Kudelstaartse bevolking het antwoordformulier in de speciaal daarvoor geplaatste bussen deponeren in het winkelcentrum Kudelstaart.
Sindsdien wordt uitsluitend gevraagd om ‘diensten’ of een financiële bijdrage waarvoor kavels kunnen worden gevormd of aangekocht.

Het bedrijfsleven uit Kudelstaart e.o., wordt eveneens gevraagd om goederen, diensten of financiën bij te dragen. Veel bloemen en planten worden verstrekt door kwekers en van de financiën, worden weer allerlei goederen gekocht, die op de veilavond de hamer van de Kudelstaartse veilingmeesters passeren.
Datzelfde geldt ook voor de middenstand uit Kudelstaart en Aalsmeer. Zij laten zich niet onbetuigd en dragen bij met allerlei kavels.

Aanvragen voor een bijdrage uit de veilopbrengst
Uit de opbrengst van de veiling kunnen alle Kudelstaartse clubs, verenigingen, kerken, instellingen etc. een beroep doen voor bijv. investeringen, ouderen-en jeugd activiteiten. De algemene richtlijnen voor de aanvraag staan eveneens op deze website evenals het aanvraagformulier wat gebruikt kan worden voor de aanvraag van een bijdrage uit de opbrengst van de veiling.

We zijn groos op ons dorp Kudelstaart en het levendige verenigingsleven
Kudelstaart is een prachtige, sociale en betrokken gemeenschap met een rijk verenigingsleven en dat is het meer dan waard om dit te behouden.

Na negentien succesvolle veilingen Kudelstaart voor Kudelstaart blijkt nog steeds dat dit voorlopig tóch het middel bij uitstek blijft om doelstellingen te realiseren. Bovendien zal de opbrengst van de veiling, meer nog dan in het verleden, ten goede komen aan lokale doelen in Kudelstaart zelf. Daarbij gaat het om het gemeenschapsleven in Kudelstaart in de vorm van verenigingen, clubs en stichtingen die aan een financieel zetje in de rug behoefte hebben. Enige voorwaarde: het geld moet bestemd worden voor een investering die rechtstreeks voortvloeit uit de eigen doelstellingen.
De vorige negentien keer is ruim 342.000 euro bijeengebracht die verdeeld werd onder tientallen clubs en verenigingen uit ons dorp