ANBI informatie

 

Stichting Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
Fiscaal nummer: 853092114
E-mailadres: info@veilingkudelstaart.nl
Secretariaat: Archimedeslaan 31, 1433 ME Kudelstaart

De Belastingdienst heeft Stichting Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Hierdoor zijn giften aan de stichting vrij van schenk- en erfbelasting en kunt u voor de inkomstenbelasting (IB) aftrek krijgen voor giften en donaties aan de stichting. Voor meer informatie zie belastingdienst-ANBI
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel, de behartiging van het algemeen belang als: het verwerven van gelden en fondsen ten behoeve
van stichtingen, verenigingen en andere algemeen nut beogende instellingen die activiteiten organiseren in Kudelstaart.

Beleidsplan:
A. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van veilingen.
B. De stichting beoogt niet het maken van winst.
C. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor haar continuïteit.

Bestuur
De heer A. de Vos (Voorzitter)
De heer J.C. Splinter (Penningmeester)
Mevrouw M.L.J. Sparnaaij- Verschueren (Secretaris)
De heer C.G.M. Hageman (Bestuurslid)
De heer A.H.C.J. Stolwijk (Bestuurslid)
De heer M.P. Buskermolen (Bestuurslid)
De heer A.D. Hol (Bestuurslid)
De heer A.J. van der Hoorn (Bestuurslid)
De heer A. Verburg (Bestuurslid)

Beloning
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Jaarverslag 2022

In dit verslagjaar is er in verband met het coronavirus geen veiling georganiseerd. 

Zie bijlage: Financieel Verslag 2022.

Toezeggingen 2023

Deze informatie volgt zsm.

 

 

 

 

Financieel Verslag 2022
PDF – 48,1 KB 72 downloads