Kudelstaartse veiling: 12 mei!

De achttiende editie van de feestelijke veiling Kudelstaart voor Kudelstaart vindt zaterdag 12 mei plaats in het dorpshuis Podium. Tijdens de veiling, die om 20.00 uur begint, worden kavels geveild van zowel goederen als diensten die door inwoners en bedrijven worden geleverd. De Kudelstaartse veiling heeft zich ontwikkeld tot een evenement waar ‘tout Kudelstaart’ elkaar ontmoet tijdens een gezellige avond.

De avond heeft tot doel geld bijeen te brengen voor clubs in Kudelstaart die, voor een bepaald project, een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. In de voorgaande zeventie edities werd ruim 300.000 euro bijeengebracht. Dat bedrag werd verdeeld over tientallen verenigingen en stichtingen. Zonder enig onderscheid. Vandaar de naam: ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’.
Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten kunnen tussen 15 maart en 5 mei worden ingediend via een formulier op de website www.veilingkudelstaart.nl

Huis-aan-huis
In de week (van 27 februari tot en met 6 maart) hebben vrijwilligers van de Ouderensoos in het dorp huis-aan-huis een brief bezorgd. Daarin staat op welke wijze inwoners van Kudelstaart een bijdrage kunnen leveren. Dat kan door het aanbieden van een dienst, het geven van contant geld en het overmaken van een bedrag.
Bij de brief zit een bon die kan worden ingevuld. Inleveren van die bon kan in speciale bussen die op 27 februari in het winkelcentrum Kudelstaart zullen worden geplaatst. Inleveren kan tot en met 10 april.

Kudelstaart, 25 februari 2018