Burgemeester Nobel helpt in de bediening bij opening Café Op de Hoek

Kudelstaart -Tijdens de jaarlijkse veiling Kudelstaart voor Kudelstaart op 7 mei j.l., kocht Beatle Raadschelders kavel 304. Eén van de ‘toppers’ van deze veilavond.
Deze kavel was van Burgemeester Nobel, die zich voor het goede doel van de stichting veiling Kudelstaart voor Kudelstaart beschikbaar had gesteld voor een “dienst”.
Deze “dienst” kon recentelijk worden gehonoreerd bij de opening van Café Op de Hoek in Kudelstaart. Tijdens de drukke opening verleende burgemeester Nobel hand- en spandiensten in de bediening. Zowel de burgemeester als uitbater Beatle genoten zichtbaar van de ontspannen sfeer en het enthousiasme van de Kudelstaartse gemeenschap bij de opening van Café Op de Hoek. Na 34 jaar is er weer een café in Kudelstaart!

Voor de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart stelde Beatle Raadschelders 2 kavels in het vooruitzicht om na de opening 2 uur te komen biljarten met daarbij 10 consumpties. Op de veilavond vonden deze kavels grif aftrek en leverde een leuke bijdrage in de totaal opbrengst van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. De kopers van deze kavels kunnen nu gaan kennismaken met het sfeervolle interieur van Café Op de Hoek.