Het was in de kleine uurtjes van Moederdag uur dat veiligmeesters Gert Ubink en Dick Venema de laatste van de 312 kavels afhamerde. Arie de Vos, voorzitter van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart kon toen melden dat de teller was gestopt op 18.306 euro. Alweer een prachtige opbrengst.

Drukte
De grote zaal van het Kudelstaartse Podium dorpshuis met aanpalende bar puilde bijna uit, zo druk was het zaterdagavond. Een gezellige drukte waarin niet alleen oude bekenden elkaar tegenkwamen, maar ook nieuwe bewoners kennis maakten met het gemeenschapsleven in het dorp. Podium Dorpshuis zelf bood een feestavond zaalhuur, inclusief geluid en 100 consumpties aan. Die avond ging weg voor 310 euro.

Toppers
Topper van de veiling was het kavel van Burgemeester Nobel De koper betaalde daar 490 euro voor. Met 270 euro leverde de BBQ voor 10 personen van Nico vd Schaft ook een mooie opbrengst op.
Naast verschillende diensten, kwamen ook producten onder de hamer. De hoogste opbrengst daarvan kwam op naam van de race tandem, aangeboden door Installatiebedrijf
P.Hoekwater : 420 euro.

Koopjes
De laatste jaren schommelt de gemiddelde prijs per kavel op zo’n 65 euro. Penningmeester Hans Splinter wijst erop dat dit gemiddelden zijn en dat er natuurlijk ook leuke koopjes te halen vallen. Het laagste bedrag (12 euro) was goed voor de aanschaf van frietzakhouder + een boeket rozen

Doel
Met de 18.306 euro van deze zestiende editie van de veiling is het totaalbedrag uitgekomen op 288.000. euro. Het bestuur van Kudelstaart voor Kudelstaart buigt zich nu over de aanvragen van Kudelstaartse clubs die hebben aangegeven voor extra uitgaven te staan. Voorzitter Arie de Vos: “Met het nu opgehaalde bedrag kunnen we zorgen voor een financieel steuntje in de rug van de clubs in ons dorp. En dat is ook precies het doel van de veiling.”

Vrijwilligers
Hij prees vooral de inzet van de tientallen vrijwilligers die zich zaterdag (en de tijd daarvoor) hebben ingezet. “Ze hebben bijna letterlijk het vuur uit de schoenen gelopen om het hele logistieke proces van zo’n veilavond goed te laten verlopen. Alle vrijwilligers verdienen een zeer groot compliment!”