Kudelstaartse clubs, verenigingen, kerken, instellingen en stichtingen die voor een mooi project een financieel zetje in de rug zoeken, kunnen weer terecht bij de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. De gelijknamige stichting stelt de opbrengst van de zestiende editie op zaterdag 7 mei weer ter beschikking. Aanmelden kan via een formulier op de website www.veilingkudelstaart.nl

Arie de Vos, voorzitter van Kudelstaart voor Kudelstaart over de opzet van de veiling: “Kudelstaart is een prachtige, sociale en betrokken gemeenschap met een rijk verenigingsleven en dat is het meer dan waard om dit te behouden. Na vijftien succesvolle veilingen Kudelstaart voor Kudelstaart in het dorpshuis Het Podium blijkt nog steeds dat dit voorlopig tóch het middel bij uitstek blijft om doelstellingen te realiseren. Zo’n gezellige veilingavond versterkt het dorpsgevoel, want je kunt in het dorpshuis het hele dorp ontmoeten.”

Over het toekennen van een aanvrage zegt de voorzitter: “De enige voorwaarde voor een aanvrage: het geld moet bestemd worden voor een investering die rechtstreeks voortvloeit uit de eigen doelstellingen. De vorige vijftien keer is bij elkaar ruim 270.000 euro bijeengebracht die verdeeld is onder tientallen clubs en verenigingen uit ons dorp.”
Niet meteen het complete bedrag, legt De Vos uit: “We houden ook altijd wat achter voor bijzondere ontwikkelingen die zich in de rest van het jaar voordoen.”