Dis is de laatste week waarin Kudelstaarters kunnen bijdragen aan de veiling voor de lokale gemeenschap. Iedereen heeft thuis een formulier gekregen waarop ingevuld kan worden wat men wil bijdragen. Dat kan een geldbedrag zijn, een mooi product of een geinige (en toch handige) dienst. Tot donderdag 5 april kunnen uw reacties gedropt worden in de speciale bussen in het Winkelcentrum Kudelstaart. Vanaf die datum wordt begonnen met het vormgeven van de veiling.

Op de huis-aan-huis verspreide bonnen konden Kudelstaarters invullen wat ze doneren aan de veiling. Ervaring leert tevens dat lokaal aangeboden diensten het dan erg goed doen. Maar natuurlijk mag een bijdrage in contanten ook. Dat kan op bankrekening NL13RABO0300107927 van Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart.

Inmiddels zijn al de nodige goederen en diensten binnen. Volgende week start het maken van kavels voor de zestiende editie van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Die vindt plaats in het Dorpshuis op zaterdagavond 7 mei en begint om 20.00 uur. De toegang tot deze gezellige dorpsontmoeting is gratis.

Met nog een maand te gaan voor de veiling wordt begonnen met het vormen van kavels die door de veilingmeesters bij opbod worden geveild. Er is voor elk wat wils: van speelgoed voor kinderen tot een sloepvaart voor vier personen. De afgelopen jaren lag het aantal kavels steeds rond de 300. Grote trekkers zijn de fraaie boeketten die op deze avond voor Moederdag gretig aftrek vinden.

Tijdens de vorige vijftien edities van de veiling die door de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart werden georganiseerd, werd zo’n 270.000 euro bijeengebracht. Uit de inkomsten van vorig jaar zijn inmiddels al zestien Kudelstaartse clubs, verenigingen en stichtingen blij gemaakt. Vandaar ook de naam van de veiling: Kudelstaart voor Kudelstaart.

Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten kunnen tot 30 april worden ingediend via een formulier op de website www.veilingkudelstaart.nl

Kudelstaart, 31 maart 2016