De 16de editie van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart vindt zaterdag 7 mei plaats in het dorpshuis Podium. Tijdens de veiling, die om 20.00 uur begint, worden kavels geveild van zowel goederen als diensten die door inwoners en bedrijven worden geleverd.

De feestelijke avond heeft tot doel geld bijeen te brengen voor clubs in Kudelstaart die, voor een bepaald project, een financieel steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. In de voorgaande vijftien edities werd ruim 270.000 euro bijeengebracht. Dat bedrag werd verdeeld over tientallen verenigingen en stichtingen. Vandaar de naam: ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’.
Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten kunnen tussen 15 maart en 30 april worden ingediend via een formulier op de website www.veilingkudelstaart.nl

Huis-aan-huis
In de week van 22 februari tot en met 1 maart zullen vrijwilligers van de Ouderensoos in het dorp huis-aan-huis een brief bezorgen. Daarin staat op welke wijze inwoners van Kudelstaart een bijdrage kunnen leveren. Dat kan door het aanbieden van een dienst, het geven van contant geld en het overmaken van een bedrag. Omdat de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart officieel te boek staat als een ANBI-instelling, mag een gift als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden aangegeven.
Bij de brief zit een bon die kan worden ingevuld. Inleveren van die bon kan in speciale bussen die op 22 februari in het winkelcentrum Kudelstaart zullen worden geplaatst.

Kudelstaart, 13 februari 2016