In plaats van de 316 kavels van vorig jaar, kwamen er zaterdagavond 326 kavels onder de hamer van veilingmeesters Dick Venema en Gert Ubink. Voorzitter Arie de Vos kon om even over 2 uur in de ochtend van moederdag bekend maken dat de veertiende editie van de Kudelstaartse veiling  een totaalbedrag van 21.987 euro had opgebracht. Dat was de hoogste opbrengst sinds het openingsjaar 2000.

 

Grote drukte

De grote zaal van het Kudelstaartse Dorpshuis met aanpalende bar puilde bijna uit, zo druk was het zaterdagavond. Een gezellige drukte waarin niet alleen oude bekenden elkaar tegenkwamen, maar ook nieuwe bewoners kennis maakten met het gemeenschapsleven in het dorp. De bar maakte een mooie omzet.

Topper van de avond was een geheel houten Bough Bike die voor 600 euro werd gekocht. Dat lokte van een van de aanwezigen de opmerking uit: “en voor dat bedrag moet je nog trappen ook!” Burgemeester Jobke Vonk-Vedder ging tweemaal in de aanbieding. De eerste keer werd 520 euro voor een maatschappelijk verantwoorde actie door haar geboden door Martin Hogenboom van Virea Plant. De burgemeester gaat tevens met haar echtgenoot op uitnodiging van Ton van ’t Veld op bezoek bij de AFAS Tennis Classics in Rosmalen. Twee extra plaatsen voor dit VIP-arrangement gingen weg voor 190 euro. Al met al leverde de burgermoeder dus (direct en indirect) een bijdrage van ruim 700 euro op.

Een barbecue voor 20 personen, aangeboden door Van der Schaft, werd 500 euro neergeteld en op een optreden van de Kudelstaartse zanger Rick van der Kroon werd 420 euro geboden.

 

Hogere opbrengst

De opbrengst van 21.987 is de hoogste na het openingsjaar 2000. De enige tijd geleden ingezette trend van een hogere gemiddelde opbrengst per kavel zette nadrukkelijk door. Zaterdagavond was de opbrengst per kavel 67,23 euro, net weer iets hoger dan de 66,70 euro van vorig jaar. Penningmeester Hans Splinter wijst erop dat dit gemiddelden zijn en dat er natuurlijk ook leuke koopjes te halen vallen.

 

Dankzij vrijwilligers

Met de 21.987 euro van deze veertiende editie van de veiling is het totaalbedrag in veertien jaar uitgekomen op bijna 247.000 euro. Het bestuur van Kudelstaart voor Kudelstaart buigt zich nu over de aanvragen van zeventien Kudelstaartse clubs die hebben aangegeven voor extra uitgaven te staan. Voorzitter Arie de Vos: “Met het nu opgehaalde bedrag kunnen we zorgen voor een financieel steuntje in de rug van de clubs in ons dorp. En dat is ook precies het doel van de veiling.” Hij prees vooral de inzet van de tientallen vrijwilligers die zich

zaterdag (en de tijd daarvoor) hebben ingezet. “Ze hebben bijna letterlijk het vuur uit de schoenen gelopen om het hele logistieke proces van zo’n veilavond goed te laten verlopen. Alle vrijwilligers verdienen een zeer groot compliment!”

Kudelstaart, 11 mei 2014

 Bij de foto

Voorzitter Arie de Vos, dankt de twee veilingmeesters, Eppo Buskermolen en de opsteeksters van de veilingavond.