Zaterdag 11 mei 2024 in Dorpshuis ‘t Podium Kudelstaart

In het gezellige dorp Kudelstaart organiseren we sinds het jaar 2000 een veiling onder de naam ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’. Een 20-tal vrijwilligers, die een dwarsdoorsnee vormen uit de Kudelstaartse bevolking vormen het veilingbestuur, die de organisatie van deze veiling op zich neemt. Daarnaast verlenen zeer veel vrijwilligers hun medewerking aan dit geweldige initiatief. Jaarlijks wordt deze veiling gehouden op de zaterdagavond voor Moederdag in het Dorpshuis van Kudelstaart. Een tweetal Kudelstaartse veilingmeesters hanteren op zeer kundige wijze de veilinghamer en natuurlijk onder het toeziend oog van onze lokale notaris.

 

Algemene informatie over Veiling Kudelstaart

Werkwijze van de veiling in de loop van de jaren
Aanvankelijk werd gestart met een huis-aan-huis brief met daarbij een formulier waarop de Kudelstaartse bevolking kon aangeven welke goederen of diensten men voor de veiling beschikbaar wilde stellen. De verspreiding van de brieven met antwoordformulier werd gedaan door leden vanuit het Kudelstaartse verenigingsleven. Uiteraard was de mogelijkheid aanwezig om geld over te maken, waarvan dan goederen konden worden ingekocht om daarvan kavels te maken voor de veilavond. Ook het ophalen van de reacties vond door dezelfde doelgroep plaats. Deze procedure was erg omslachtig en arbeidsintensief. Ook werden goederen aangedragen die niet voor het vormen van een kavel in aanmerking kwamen. Sinds een aantal jaren worden de huis-aan-huis-brief verspreidt door de leden van de Bejaardensoos Kudelstaart en kan de Kudelstaartse bevolking het antwoordformulier in de speciaal daarvoor geplaatste bussen deponeren in het winkelcentrum Kudelstaart.
Sindsdien wordt uitsluitend gevraagd om ‘diensten’ of een financiële bijdrage waarvoor kavels kunnen worden gevormd of aangekocht.

Het bedrijfsleven uit Kudelstaart e.o., wordt eveneens gevraagd om goederen, diensten of financiën bij te dragen. Veel bloemen en planten worden verstrekt door kwekers en van de financiën, worden weer allerlei goederen gekocht, die op de veilavond de hamer van de Kudelstaartse veilingmeesters passeren.
Datzelfde geldt ook voor de middenstand uit Kudelstaart en Aalsmeer. Zij laten zich niet onbetuigd en dragen bij met allerlei kavels.

 

Aanvragen voor een bijdrage uit de veilopbrengst
Uit de opbrengst van de veiling kunnen alle Kudelstaartse clubs, verenigingen, kerken, instellingen etc. een beroep doen voor bijv. investeringen, ouderen-en jeugd activiteiten. De algemene richtlijnen voor de aanvraag staan eveneens op deze website evenals het aanvraagformulier wat gebruikt kan worden voor de aanvraag van een bijdrage uit de opbrengst van de veiling.

 

We zijn groos op ons dorp Kudelstaart en het levendige verenigingsleven
Kudelstaart is een prachtige, sociale en betrokken gemeenschap met een rijk verenigingsleven en dat is het meer dan waard om dit te behouden.

Na twintig succesvolle veilingen Kudelstaart voor Kudelstaart blijkt nog steeds dat dit voorlopig tóch het middel bij uitstek blijft om doelstellingen te realiseren. Bovendien zal de opbrengst van de veiling, meer nog dan in het verleden, ten goede komen aan lokale doelen in Kudelstaart zelf. Daarbij gaat het om het gemeenschapsleven in Kudelstaart in de vorm van verenigingen, clubs en stichtingen die aan een financieel zetje in de rug behoefte hebben. Enige voorwaarde: het geld moet bestemd worden voor een investering die rechtstreeks voortvloeit uit de eigen doelstellingen.
De vorige twintig keer is ruim 380.000 euro bijeengebracht die verdeeld werd onder tientallen clubs en verenigingen uit ons dorp

 

Volg onze Facebook pagina voor het laatste nieuws!

Record opbrengst

Een recordbedrag van € 31.900 is er gisteren opgehaald tijdens het 20 -jarig van de Kudelstaartse veiling! De enthousiaste veilingmeesters Gert Ubink en Ronald Stolwijk en de vele vrijwilligers hebben er een fantastische avond van gemaakt waarbij jong en oud vertegenwoordigd waren in Dorpshuis ’t Podium Kudelstaart

Lees meer »

20ste Kudelstaartse veiling naar 2022

Het bestuur van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart heeft besloten om de voor zaterdag 8 mei geplande veiling door te schuiven naar volgend jaar. In het licht van de door de regering afgekondigde maatregelen rond de COVID-19-crisis, is het doorgaan van het Kudelstaartse evenement onhoudbaar gebleken. De organiserende betrokkenen zijn op de hoogte gesteld van het besluit over het afgelasten van de veiling van dit jaar. We hopen maar, dat de maatregelen die de overheid voorstelt en de avondklok, ertoe zullen bijdragen dat het virus geleidelijk terug gedrongen zal worden.”    Wij kijken uit vooruit naar volgend jaar: “Hoewel de vaccinatie nog niet op volle snelheid verloopt mogen we ervan uitgaan dat eind 2021 het overgrote deel van de bevolking is gevaccineerd zodat we op zaterdag 7 mei 2022 alsnog de 20e editie van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart groots kunnen vieren.  Voor nu zeggen we tegen alle Kudelstaarters: blijf gezond en houd vol. Bestuur Kudelstaart voor Kudelstaart

Lees meer »